Idrætsprojekt med kvalititative metoder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektarbejdet tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet understøttes med undervisning i kvalitative metoder, som de studerende skal anvende i arbejdet med egne projekter. De studerende skal igennem den understøttende undervisning og ved projektarbejde tilegne sig viden om forskellige kvalitative metoders styrker og svagheder samt kvalitative studiers gyldighed og generaliserbarhed. De studerende skal opnå evne til at reflektere over deres egen rolle og etiske dilemmaer i processen med indsamling af materiale samt kritisk at vurdere valg og fravalg i deres eget projekt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • centrale kendetegn ved kvalitative studier
 • styrker og svagheder ved grundlæggende kvalitative metoder såsom forskellige typer af observation, interviews og dokumentanalyse 
 • betydningen af forskerens egen rolle og etiske forhold i kvalitative studier

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • anvende et eller flere kvalitative metoder til at gennemføre en empirisk undersøgelse 
 • argumentere for de(n) valgte metode(r) og metodiske valg særligt i processen med indsamling af materiale 
 • diskutere det gennemførte kvalitative studies gyldighed og generaliserbarhed

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • identificere og argumentere for et idrætsfagligt problem, der kan undersøges vha. kvalitative metoder og udvælge en passende metode  
 • reflektere over deres egen rolle i forbindelse med indsamling af kvalitativt materiale i det valgte undersøgelsesfelt 
 • vurdere relevante forskningsetiske forhold og det gennemførte projekts gyldighed og generaliserbarhed  
 • inddrage projektgruppens forskellige erfaringer i tilrettelæggelsen af projektgruppens arbejds- og læreproces
 • identificere faktorer i det konkrete projektarbejde, der påvirker egen læreproces positivt og negativt

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdrætsprojekt med kvalititative metoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative Methods in a Sport Sciences Project
ModulkodeIDFIDR20B3_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet