Idrætsprojekt med kvantitative metoder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektarbejdet tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet understøttes med undervisning i kvantitative herunder eksperimentelle metoder, som de studerende skal anvende i arbejdet med egne idrætsprojekter. De studerende skal igennem den understøttende undervisning og ved projektarbejde tilegne sig viden og færdigheder om de anvendte kvantitative målemetoders styrker og svagheder samt deres reliabilitet og validitet. De studerende skal opnå evne til at reflektere over deres egen rolle og etiske dilemmaer i processen med indsamling af kvantitative data samt kritisk at vurdere valg og fravalg i deres eget projekt.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • forskellige hovedtyper af forskningsdesign, såsom case-kontrol studier, kohorte studier, tværsnitsstudier og randomiserede forsøg   
 • de forskellige forskningsdesigns styrker og svagheder  
 • forskellige teorier, metoder og strategier til anvendelse ved optimering af kroppens fysiske funktionsevne (herunder indlæring) 
 • hvordan kroppens fysiske  funktionsevne (herunder indlæring) kan vurderes gennem målinger og tests  
 • fordele og ulemper ved at anvende survey-undersøgelser som dataindsamlingsmetode

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • anvende spørgeskemaer, målinger og tests til at vurdere fysisk funktionsevne (herunder indlæring), analysere og vurdere indsamlede data i forhold til relevant teori og derigennem løse det formulerede problem og dokumentere dette i tale og på skrift 
 • anvende deskriptiv statistik til at præsentere data  
 • identificere faktorer i det konkrete idrætsfaglige projektarbejde, der påvirker egen læreproces positivt og negativt  

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • identificere og argumentere for et idrætsfagligt problem, der kan undersøges ved hjælp af kvantitative metoder   
 • anvende fysiologiske, neurofysiologiske eller biomekaniske teorier til at analysere en problemstilling, formulere et problem og opstille en løsningsmetode i relation til kroppens fysiske funktionsevne (herunder indlæring)
 • reflektere over indsamlede data samt formidle og diskutere disse med inddragelse af fysiologiske, neurofysiologiske eller biomekaniske teorier vedrørende kroppens fysiske funktionsevne (herunder indlæring)    
 • selvstændigt tilegne sig ny viden og færdigheder relateret til kroppens fysiske funktionsevne (herunder indlæring) 
 • inddrage tidligere erfaringer med PBL i tilrettelæggelsen af et problembaseret projektarbejde inden for idrætsområdet og omsætte PBL-erfaringer til ny praksis

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdrætsprojekt med kvantitative metoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantitative Methods in a Sport Sciences Project
ModulkodeIDFIDR20B2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet