Problemidentifikation og projektarbejde i idræt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal i projektmodulet udarbejde et human- og samfundsvidenskabeligt eller et naturvidenskabeligt projekt, hvor der primært er fokus på problemanalyse og formulering samt afdækning af problemfeltet. På baggrund af litteraturstudier samt et mindre laboratorie- eller feltarbejde skal de studerende udarbejde en projektrapport. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • et selvvalgt idrætsfagligt problemfelt
 • tidligere studier relateret til problemfeltet 
 • de naturvidenskabelige eller humanistiske/ samfundsvidenskabelige idrætsfaglige begreber, der bliver anvendt i projektrapporten
 • de naturvidenskabelige eller humanistiske/ samfundsvidenskabelige idrætsfaglige modeller, teorier eller metoder, der bliver anvendt i projektrapporten

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • gennemføre problemorienteret projektarbejde
 • udarbejde en analyse af et selvvalgt eller givet idrætsfagligt problemfelt og opstille en relevant problemstilling
 • indsamle, strukturere og formidle idrætsfaglig viden
 • vælge metoder til organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt til løsning af eventuelle gruppekonflikter
 • argumentere for valgte fremgangsmåder til skriftlig, grafisk og mundtlig formidling af projektets arbejdsresultater

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • selvstændigt tilegne sig ny viden og færdigheder relateret til analyse af et idrætsfagligt problemfelt
 • identificere og formulere en idrætsfaglig problemstilling  
 • udvælge metoder til organisering af internt samarbejde i gruppen og samarbejde med vejleder
 • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle konflikter i projektarbejdet
 • anvende metoder til planlægning og styring af projektarbejde
 • analysere og evaluere egen læringsproces

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblemidentifikation og projektarbejde i idræt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Identification and Project Work within Sport
ModulkodeIDFIDR20B1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet