Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har detaljeret viden om konkret forebyggelsees- eller sundhedsfremmeaktivitet
 • Har viden om de etiske problemstillinger der relaterer sig til iværksættelse af den konkrete aktivitet
 • Kan forklare baggrunden for en konkret videnskabelig problemstilling einden for rammerne af forskning i forebyggelse og/eller sundhedsfremme

Færdigheder

 • Kan identificere og dokumentere behov for forebyggelses- eller sundhedsfremmeindsats på et flervienskabeligt grundlag
 • Kan anvende relevante teorier og metoder til at udvikle en konkret forebyggelses eller sundhhedsfremmeaktivitet samt evalueringer heraf
 • Kan udvikle og begrunde strategi og/eller metode til at understøtte et konkret indsatsområde
 • Kan kombinere kvalitative og kvantitative forskningsmetodologiske tilgange i belysningen af en problemstilling og foretage relevante, basale statistiske analyser
 • Identificere og dokumentere videnskabelige problemer indenfor det valgte forskningsområde
 • Kan dokumentere systematisk litteraturgennemgang på baggrund af systematisk søgning i relevante elektroniske databaser og på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • Kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre et projekt med fokus på interventioner, indsatser, strategier eller programmer indenfor sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme
 • Kan selvstændigt udarbejde beslutningsgrundlag for forebyggelses- eller sundhedsfremmeindsatser på grundlag af analyser af viden og videnskabelige studier fra relevante fagområder
 • Kan diskutere projektarbejdets resultater i forhold til de anvendte teorier og metoders rækkevidde og anvendelighed, herunder statistiske metoder

Kompetencer

 • Kan vurderer hvilken viden der skal ligge til grund for udvikling af et konkret indsatsområde
 • Kan diskutere den udviklede metode baseret på faglige overvejelser og i relation til eksisterende praksis
 • Kan identificere og vurdere eksisterende viden og relevante kvalitative og kvantitative undersøgelser om forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
 • Kan selvstændigt udvikle dokumenterede forebyggende eller sundhedsfremmende indsatser og vurdere såvel tilsigtede som utilsigtede konsekvenser heraf på et flervidenskabeligt grundlag
 • Kan vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser af de bearbejdede interventioner i projektarbejdet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS50
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte SUND studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeIDFFSV214_2
ModultypeProjekt
Varighed2 semestre
SemesterEfterår
ECTS50
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet