Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan forklare baggrunden for en konkret videnskabelig problemstilling indenfor rammerne af forskning i forebyggelse og/eller sundhedsfremme

Færdigheder

 • Identificere, dokumentere og analysere et centralt folkesundhedsvidenskabeligt problem
 • Kan dokumentere systematisk litteraturgennemgang på baggrund af systematisk søgning i relevante elektroniske databaser og på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • Kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre et projekt med fokus på interventioner, indsatser, strategier eller programmer indenfor sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme samt evaluere egen arbejdsproces
 • Kan selvstændigt udarbejde beslutningsgrundlag for forebyggelses- eller sundhedsfremmeindsatser på grundlag af analyser af viden og videnskabelige studier fra relevante fagområder
 • Kan diskutere projektarbejdets resultater i forhold til de anvendte teorier og metoders rækkevidde og anvendelighed, herunder statistiske metoder

Kompetencer

 • Kan identificere og vurdere eksisterende viden og relevante kvalitative og kvantitative undersøgelser om forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
 • Kan selvstændigt udvikle dokumenterede forebyggende eller sundhedsfremmende indsatser og vurdere såvel tilsigtede som utilsigtede konsekvenser heraf på et flervidenskabeligt grundlag
 • Kan vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser af de bearbejdede interventioner i projektarbejdet
 • Kan kritisk reflektere over udviklingen af egen informationskompetence i forbindelse med folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og løsninger
 • Kan kritisk reflektere over egen læreproces i relation til videnskabeligt arbejde og på det grundlag tage ansvar for egen udvikling og læring 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeIDFFSV214_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet