Folkesundhedsvidenskab i et sundhedssociologisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger er kvalifikationer opnået i modulet ”Forståelser af sundhed, risiko og forebyggelse”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om den danske velfærdsstats opbygning og kan kritisk reflektere over sundhedsvæsenets organisering og funktion i velfærdssamfundet
  • Har viden om aktuelle og relevante sociologiske teorier og kan kritisk vurdere teoriernes bidrag til forståelser af forhold mellem samfund, velfærdsstat og sundhedsprofessioner

Færdigheder

  • Kan forklare, diskutere og analysere forhold mellem samfund, velfærdsstat, sundhedsvæsenets opbygning og funktion, og i relation hertil muligheder og begrænsninger for forebyggelse og sundhedsfremme
  • Kan sammenligne og kritisk vurdere forskellige sundhedssociologiske teoriers relevans og ”forklaringskraft” i forhold til udvalgte empiriske genstandsfelter indenfor folkesundhedsvidenskab
  • Kan udvælge, begrunde og evt. kombinere forskellige begreber og sundhedssociologiske teorier i belysningen af en afgrænset problemstilling
  • Kan kritisk forholde sig til relevansen af forskellige sundhedssociologiske teorier, der befinder sig på forskellige samfundsniveauer (mikro, meso og makro)

Kompetencer

  • Kan diskutere og kvalificere forebyggelse og sundhedsfremme-tiltag ud fra refleksioner over forhold mellem samfund, velfærdsstat, sundhedsorganisationer og menneskers hverdagsliv
  • Kan udvælge, begrunde og kritisk anvende sundhedssociologiske teorier i arbejdet med folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFolkesundhedsvidenskab i et sundhedssociologisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Health in the Perspective of the Sociology of Health and Social Sciences
ModulkodeIDFFSV213_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet