Effektvurdering af forebyggelses- eller sundhedsfremmeaktiviteter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan beskrive og reflektere over projektets videnskabsteoretiske grundlag
 • Kan forklare tilsigtede og utilsigtede effekter af en konkret forebyggende/sundhedsfremmende aktivitet og hvilke faktorer, som influerer herpå
 • Har forståelse af samfundsmæssige strukturers indflydelse på borgeres sundhedstilstand

Færdigheder

 • Kan udvælge en problemstilling relateret til effektevaluering/vurdering af en konkret forebyggende/sundhedsfremmende aktivitet og argumentere for behovet for evaluering/vurdering 
 • Kan tilrettelægge og dokumentere relevant litteratursøgning i relevante elektroniske databser som grundlag for arbejdet med projektets problemstilling
 • Kan udvælge teorier og metode(r) til effektvurdering i forhold til en konkret problemstilling og argumentere herfor
 • Kan gennemføre og dokumentere en empirisk undersøgelse af udvalgte, relevante aspekter af projektets problemstilling

Kompetencer

 • Kan diskutere validiteten af den viden som ligger til grund for implementering af strukturelle eller individuelle forebyggelses- eller sundhedsfremmeindsatser
 • Kan vurdere om der foreligger tilstrækkelig viden om de tilsigtede og utilsigtede effekter og konsekvenser ift. fortsættelse af en konkret indsats eller implementering af ny indsats med sundhedsfagligt sigte
 • Kan inddrage tidligere erfaringer med PBL i tilrettelæggelsen af et problembaseret projektarbejde og omsætte PBL-erfaringer til ny praksis med inddragelse af PBL-litteratur
 • Kan identificere faktorer i det konkrete projektarbejde, der påvirker egen læreproces positivt og negativt 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEffektvurdering af forebyggelses- eller sundhedsfremmeaktiviteter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelEffects of Prevention or Health Promotion Activities
ModulkodeIDFFSV212_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet