Organisation, strategi og ledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om teorier inden for organisationsteori, strategi og ledelse
  • Forstår sundhedsvæsenets finansiering og organisering herunder budgetlægning samt de forskellige former/modeller for finansiering og styring af sundhedsvæsenet
  • Forstår opgavefordeling mellem den primære og sekundære sektor (kommune, region og statslige institutioner m.v.)
  • Forstår anvendte organisationsprincipper og styringsparadigmer i sundhedsvæsenet
  • Har erhvervet en række relevante teoretiske værktøjer/modeller indenfor f.eks. ledelse-, ledelsesroller, udførelse af ledelse (herunder ledelse af fagprofessionelle), motivation og kultur

Færdigheder

  • Kan analysere og forstå organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i sundhedsvæsenet

Kompetencer

  • Kan vurdere og deltage i udvikling af strategier indenfor organisering og ledelse i det danske sundhedsvæsen
  • Kan vurdere konsekvensen af nye politiske tiltag indenfor finansiering og organisering af det danske sundhedsvæsen

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisation, strategi og ledelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisation, Strategy and Management
ModulkodeIDFFSV211_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet