Forståelser af sundhed, risiko og forebyggelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om social- og sundhedsvidenskabelige perspektiver på sundhed samt den biomedicinske model
  • Har viden om mulige årsager til og konsekvenser af social ulighed i sundhed
  • Har forskellige videnskabelige forståelser af begreber som sundhed, sygdom, risiko, forebyggelse, sundhedsfremme og information
  • Kan forklare forholdet mellem professionelle og lægfolks perspektiver på sundhed

Færdigheder

  • Kan fremanalysere og redegøre for de sundheds- og sygdomsbegreber og paradigmatiske forståelser af sundhed, der er indlejret i forskellige politikker, strategier eller tiltag indenfor det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde samt deres eventuelle konsekvenser
  • Kan redegøre for forholdet mellem professionelle og læg perspektiver på sundhed samt identificere og diskutere evt. konfliktområder imellem perspektiverne ift. konkrete faglige problemstillinger
  • Kan redegøre for mulige årsager til social ulighed i sundhed samt analysere og diskutere relevante aspekter af ulighed i sundhed ift. konkrete faglige problemstillinger   

Kompetencer

  • Kan inddrage overvejelser om forholdet mellem professionelle perspektiver og lægperspektiver samt ulighed i sundhed i arbejdet med sundhedsfaglige problemstillinger

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForståelser af sundhed, risiko og forebyggelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelUnderstandings of Health, Risk and Prevention
ModulkodeIDFFSV211_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet