M20 Historiefagets udvikling og metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan anvende forskellige metoder, herunder forskellige tekstlæsningsstrategier, til at vurdere og tolke såvel forskningslitteratur som forskellige typer af kilder fra forskellige historiske perioder.

Læringsmål

Viden

  • Demonstrere viden om historiefagets metoder,
  • Selvstændigt tolke og anvende forskellige typer af kilder til at fremstille et stykke fortidig virkelighed,
  • Analysere forskellige typer af historisk faglitteratur, herunder vurdere forholdet i denne litteratur mellem metode, problemstilling, argumentation og dokumentation.

Færdigheder

  • Tolke og anvende forskellige typer af kilder til at fremstille et stykke fortidig virkelighed.
  • Analysere de metoder, der er anvendt i forskellige typer af historisk faglitteratur, herunder vurdere denne litteratur med henblik på at analysere forholdet mellem problemstilling, fortolkning, argumentation og dokumentation.
  • Analysere historisk faglitteratur med henblik på dennes videnskabsteoretiske grundlag og historieforståelse

Kompetencer

  • Reflektere over metodiske valg i forbindelse med denne fremstilling.
  • Reflektere over historisk faglitteraturs brug af forskellige fremstillingsstrategier

Undervisningsform

Undervisningen er en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelser.

Undervisningen indeholder metodiske og historiografiske elementer af relevans for historikere. Gennem øvelsesopgaver trænes den studerende i en bevidst metodisk tilgang til formulering af historiske problemstillinger og arbejdet med kilder samt i reflekteret repræsentation af et stykke fortidig virkelighed. Pensum omfatter værker og artikler af både metodisk og teoretisk karakter, samt kildesæt i forbindelse med løsning af øvelsesopgaver. Pensum er på ca. 500 sider.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Aflevering af et antal godkendte øvelsesopgaver. Antal og krav til godkendelse fastlægges af modulets undervisere og fremstilles dels i undervisningen, dels i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnM20 Historiefagets udvikling og metode
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM20 Development and Methodology in Historial Science
ModulkodeHISSF21M20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet