M22 Supplerende metodefag

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende stifter bekendtskab med begreber og teorier fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner.

 

Læringsmål

Viden

  • at den studerende kan demonstrere viden om og forstå begreber og teorier fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede videnskabelige discipliner

Færdigheder

  • anvende teorier, begreber og metoder fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede discipliner

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form

Undervisningsform

Seminarer med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM22 Supplerende metodefag
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Det supplerende metodefag bestås ved aktiv deltagelse.

For dem, der ikke består kurset ved aktiv deltagelse, afholdes re-reksamen som en skriftlig prøve. Til den skriftlige prøve stilles der spørgsmål af samme type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM22 Supplementary Methodologies
ModulkodeHISKA23M22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet