F: Projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende arbejder – individuelt eller i en gruppe –  med et projekt med en relevant historiefaglig problemstilling, Projektet kan have form af en analyse af historisk kildemateriale, herunder digitale kilder og/eller med anvendelse af digitale metoder, eller tage udgangspunkt i en analyse af kulturarvsprocesser.

Undervisningens organisering og afvikling, samt forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Relevant viden om projektets emne/problemstilling.
  • Indsigt i teorier og metoder af relevans for problemfeltet.

Færdigheder

  • Selvstændigt kunne formulere en problemstilling, begrunde valg af teori, metode og begrunde litteraturvalg.
  • Anvende relevant teoretisk viden og metodiske færdigheder til at analysere en problemstilling og begrunde de konklusioner, som drages på baggrund af projektets analyse.
  • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres og egne tolkninger af problemstillingen.

Kompetencer

  • Selvstændigt formulere en relevant problemstilling og tilrettelægge en analyse.
  • Selvstændigt udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
  • Reflektere over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningsform

Projektskrivning under vejledning. Arbejdet med projektet præsenteres, dokumenteres og diskuteres desuden på workshops/statusseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendelse af en af den studerende individuelt udarbejdet kompetencerefleksion. Udformning og muligt indhold af denne kompetencerefleksion udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnF: Projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Omfang af den skriftlige rapport: Maks. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelF: Project
ModulkodeHISKA23F
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af selvvalgt relevant historisk, videnskabs-, kulturarvs-, arkiv- eller kommunikationsteoretisk litteratur (min. 1.200 sider).