B: Digital historie 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at etablere viden, færdigheder og kompetencer inden for digitale/datadrevne tilgange til historiefaget. Ydermere retter modulet fokus imod samspillet imellem digital historie og arkivdannelse/genstandssamlinger.

Modulet tager udgangspunkt i digitale værktøjers betydning for arbejdet med levn af både fortidige og igangværende processer.

Undervisningen omfatter diskussion og refleksion over dataorienterede tilgange til historiefaget og samspillet mellem digital historie og arkivstudier. Undervisningen omfatter desuden teoretisk refleksion over visualisering og tilgængeliggørelse af data vedrørende historiske processer.

Undervisningen lægger stor vægt på indsamling og strukturering af data/metadata og lægger sig herved i forlængelse af spørgsmål vedrørende arkivdannelse og genstandssamling. Undervisningen indeholder praktisk introduktion til værktøjer, der faciliterer effektiv og gennemsigtig indsamling/skabelse af data.

Modulet munder ud i, at de studerende selvstændigt skaber datasæt som grundlag for den individuelle prøve. Prøven tager form som en selvstændig analyse, hvor digitale værktøjer benyttes til at analysere data ud fra en bunden problemformulering.

 

Læringsmål

Viden

  • Kendskab til teorier om digital historie og dataorienterede tilgange til studiet af fortidige processer.
  • Viden om krydsfeltet imellem digital historie og arkivstudier.
  • Indsigt i best practices i forhold til metadata og visualisering.

Færdigheder

  • At kunne reflektere over sammenhæng imellem datas proveniens (tilblivelse, bevaring) og analysemuligheder.
  • At kunne reflektere over styrker og svagheder ved en dataorienteret tilgang til historie.
  • At kunne benytte digitale værktøjer til at skabe/indsamle og håndtere data til undersøgelse af både fortidige og igangværende processer.
  • At kunne visualisere data.

Kompetencer

  • At kunne benytte digitale værktøjer til øget værdiskabelse i institutionelle sammenhænge.
  • At kunne sætte fokus på sammenhænge mellem samfundsmæssige processer og data.

Undervisningsform

Undervisningen består af en kombination af workshops og seminarer og indeholder løbende øvelsesopgaver. Der afholdes undervejs minimum 1 statusseminar.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Den studerende skaber i løbet af modulet sit eget datasæt, som analyseres i en afsluttende ugeopgave. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnB: Digital historie 2
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, hvor der med udgangspunkt i en godkendt synopsis indeholdende et datasæt stilles spørgsmål i det samlede pensum.

Opgavens omfang: Max. 15 normalsider.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelB: Digital History 2
ModulkodeHISKA23B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet