A: Kulturarv som proces - Arkivdannelse, genstandssamlinger og kulturarvsbevaring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende viden om de problemstillinger, der knytter sig til forskellige samfundsmæssige interesser i og formål med bevaring af kulturarv.

Digitaliseringens udfordringer og muligheder samt betydningen heraf for forskellige former for kulturarvspraksis udgør et væsentligt element i modulets indhold. 

Undervisningen giver indsigt i aktuelle teorier om arkivers og museers samfundsmæssige rolle; betydningen af forskellige kulturarvspolitikker, strategier, faglige skøn og traditioner for etablering af institutionelle praksisser; og skiftende kulturarvsværdiers påvirkning af arkivdannelse og indsamling af genstande og dermed dannelsen af kulturarv.

Undervisningen eksemplificerer ved hjælp af cases sammenhænge mellem hvorfor og hvordan arkiver dannes og materielle og immaterielle levn gøres til genstand for musealisering, og de udfordringer og forventninger samfundet aktuelt stiller museer og arkiver overfor.

Undervisningen danner grundlag for udarbejdelsen af et projekt, hvor der arbejdes med en problemstilling, som museer og/eller arkiver i ind- eller udland aktuelt arbejder med eller er udfordret af.

Læringsmål

Viden

  • Kendskab til internationale såvel som danske teorier om arkivdannelse og genstandssamling.
  • Viden om historiske såvel som aktuelle digitale og analoge bevarings- og indsamlingsstrategier.
  • Viden om og forståelse for teorier og begreber vedrørende kulturarvsforvaltningens nutidige og historiske roller i samfundet.

Færdigheder

  • Kritisk at kunne vurdere arkivdannelse, genstandsindsamlingsstrategier og praksisser i relation til historiefaglige problemstillinger og analyser.
  • At kunne analysere aktuelle problemstillinger knyttet til arkivdannelse, genstandsindsamling og kulturarvsbevaring i et tværfagligt og tværinstitutionelt perspektiv og komme med forslag til løsning på samme.

Kompetencer

  • Reflektere over arkivdannelse, genstandsindsamling og kulturarvsbevaring samt betydningen heraf for hvilken viden, der kan produceres og formidles.
  • Kunne deltage aktivt og produktivt i både individuelle og tværfaglige arbejdsprocesser inden for kulturarvsforvaltning.
  • Kunne bidrage til udvikling af strategier og praksisser inden for kulturarvsforvaltning.

Undervisningsform

Undervisningen består af seminarer og øvelser. Der inddrages aktuelle cases fra relevante kulturarvsinstitutioner.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

 

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnA: Kulturarv som proces - Arkivdannelse, genstandssamlinger og kulturarvsbevaring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Den studerende udformer individuelt eller i en gruppe et projekt. Projektrapporten skal have et omfang på maks. 20 normalsider for en studerende, 25 normalsider for to studerende og 30 normalsider for tre studerende.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelA: Cultural Heritage as a Process - Archive Formation and Artifact Collections
ModulkodeHISKA23A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

I forbindelse med projektet opgives relevant litteratur af et omfang på  min. 1000 sider.