M16 Tværvidenskabelige metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem en række seminarer m. øvelser stifter den studerende  bekendtskab med begreber og teorier fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner.

Undervisningens indhold, omfang og organisering udfoldes i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Viden om og forståelse af begreber og teorier fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede videnskabelige discipliner.

Færdigheder

  • Anvende teorier, begreber og metoder fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede videnskabelige discipliner.

Kompetencer

  • Diskutere udvalgte teoridannelser og grundbegreber fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede discipliners relation til den historiske kontekst, hvori disse begeber og teorier er opstået.
  • Diskutere udvalgte teoridannelser og grundbegreber fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede discipliners betydning for tolkning af historiske forandringsprocesser.
  • Formidle teoretiske positioner og grundbegreber fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede discipliner i en kondenseret form.

Undervisningsform

Seminarer med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM16 Tværvidenskabelige metoder
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Bedømmelsen bestået opnås ved fremmøde til mindst 80 % af undervisningen samt godkendelse af opgaver. De specifikke krav for at kunne bestå ved aktiv deltagelse udfoldes i semesterbeskrivelsen og formidles ved undervisningens start.

Re-eksamen: Individuel, skriftlig 72-timers prøve. Til den skriftlige prøve stilles der spørgsmål af samme type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM16 Interdisciplinary Methodologies
ModulkodeHISBA21M16
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet