M15 Politologi, økonomi og sociologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan demonstrere viden om centrale teorier og begreber inden for økonomi, politologi og sociologi.

Modulet indeholder en introduktion til samfundsvidenskabelige klassikere og en diskussion af samfundsvidenskabernes betydning for forståelsen og fortolkningen af historisk forandring.

Undervisningen introducerer derudover til centrale økonomiske, politologiske og sociologiske teoridannelser og grundbegreber. Disses indflydelse på politik og politisk diskurs analyseres med udgangspunkt i konkrete cases/eksempler.

Undervisningens organisering og afvikling, samt forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Viden om og forståelse for samfundsvidenskabernes udvikling i et historisk perspektiv.

Færdigheder

  • Identificere og anvende centrale økonomiske, politologiske og sociologiske teoridannelser og grundbegreber.

Kompetencer

  • Diskutere teoridannelsers og grundbegrebers relation til den historiske kontekst, hvori begeber og teorier er opstået.
  • Diskutere samfundsvidenskabelige begrebers og teoriers betydning for tolkning af historiske forandringsprocesser.
  • Diskutere teoridannelsers og grundbegrebers indflydelse på politik og politisk diskurs.
  • Formidle teoretiske positioner og grundbegreber i en kondenseret form.

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra underviser(e) og studerende, samt øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM15 Politologi, økonomi og sociologi
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM15 Political Science, Economics and Sociology
ModulkodeHISBA21M15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter ca. 500 sider.