M13 Digital historie

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at introducere deltagerne for historiefagets brug af digitale værktøjer til håndtering, analyse og visualisering af data. Deltagerne trænes i at benytte sådanne værktøjer, med henblik på selv at kunne bearbejde og håndtere, analysere og visualisere historiske data.

Undervisningen omfatter teorier om datahåndtering, databaseopbygning og datavisualisering, men indeholder også konkrete eksempler på, hvordan digitale værktøjer er benyttet i historiefaget.

Undervisningen eksemplificerer både kvalitative og kvantitative metoder og tilhørende problemstillinger.

Undervisningen lægger op til at give deltageren mulighed for både at reflektere over den digitale udviklings påvirkning af historiefagets vidensproduktion, og selv at kunne producere ny viden ved hjælp af digitale værktøjer.

Opøvelsen af kompetenceviden og -bevidsthed er ligeledes en del af undervisningen. Undervisningen indeholder elementer, der kan understøtte en fortsat refleksionsproces i forhold til erhvervelse af akademiske og digitale kompetencer.

Undervisningens organisering og afvikling, samt krav og forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

 • Viden om digitale metoder og værktøjer til brug for historiefaglige analyser.
 • Viden om digitaliseringens gradvise forandring af historiefaget.
 • Kendskab til relevante databaser og online-arkiver for historiske data.

Færdigheder

 • Identificere relevante værktøjer til at løse en given analyseopgave.
 • Designe en historiefaglig analysestrategi, der inkorporerer digitale værktøjer.
 • Benytte digitale redskaber til håndtering, analyse og visualisering af historiske data.

Kompetencer

 • Reflektere over andres og egen brug af digitale værktøjer.
 • Reflektere over den digitale udviklings påvirkning af historiefaget og beslægtede vidensinstitutioner, herunder særligt arkiver.
 • Reflektere over betydningen af historiske kilders transformation qua digitalisering.
 • Reflektere over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningsform

Seminarer og workshops med oplæg fra undervisere samt øvelser, der sigter mod at træne den studerende i brug af konkrete værktøjer.
 

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendelse af en af den studerende individuelt udarbejdet og opdateret refleksionsportfolio. Udformning og muligt indhold af denne portfolio udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnM13 Digital historie
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel, bunden 72-timers hjemmeopgave. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum og ved hjælp af den introducerede software, der skal være tilgængelig på enten Windows eller MacOS. Besvarelsen må max. omfatte 8 normalsider á 2400 enheder.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM13 Digital History
ModulkodeHISBA21M13
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet