M12 Materiel kulturarv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give deltagerne redskaber til at fremfinde, vurdere og arbejde analytisk med materiel kulturarv (både den faste og den flytbare), herunder land- og bymiljø. De studerende trænes således i at aflæse, skabe overblik over og fortolke materielle samlingers genstande og den faste kulturarv i by- og landmiljøer med henblik på at anvende og forstå deres udsigelsespotentialer i en historiefaglig sammenhæng.

Der arbejdes med genstande, bygninger og landskaber, samt registreringer/dokumentation af disse.

Undervisningens organisering og afvikling, samt krav og forventninger til den studerendes arbejdsindsats, herunder hvordan den studerende opnår godkendelse af modulet, udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

 • Viden om forskellige former for materiel kulturarv, og om samlinger og registranters indhold
 • Kendskab til søgebaser, registreringer og andre hjælpemidler til at analysere materiel kulturarv.
 • Kendskab til teorier og forskningsretninger med fokus på materiel kultur og materialitet.

Færdigheder

 • Anvende materiel kulturarv til belysning af en historisk problemstilling.
 • Fremfinde, vælge og begrunde objekter (genstande, bygninger, kulturmiljøer mv.) som grundlag for belysning af en historisk problemstilling i materiel kulturarv.
 • Fremfinde, vælge og begrunde teoretisk-metodisk tilgang til belysning af en historisk problemstilling i materiel kulturarv.
 • Anvende søgebaser, registreringer og andre hjælpemidler relateret til materiel kulturarv.

Kompetencer

 • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af tolkninger og faglige anvendelser af materiel kulturarv.
 • Vurdere anvendte objekters udsagnskraft i tolkninger og faglige anvendelser af materiel kulturarv.
 • Vurdere det teoretisk-metodiske grundlag i tolkninger og faglige anvendelser af materiel kulturarv.
 • Formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Seminarer og workshops med oplæg fra studerende og underviser(e), hvor praktiske øvelser, afleveringsopgaver og ekskursioner indgår som en del af undervisningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM12 Materiel kulturarv
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Bedømmelsen bestået opnås ved fremmøde til mindst 80 % af undervisningen samt godkendelse af opgaver. De specifikke krav for at kunne bestå ved aktiv deltagelse beskrives i semesterbeskrivelsen og formidles ved undervisningens start.

Re-eksamen: 72 timers individuel, skriftlig prøve. Besvarelsen må ikke overskride 15 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM12 Material Cultural Heritage
ModulkodeHISBA21M12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet