M10 Oversigtsforløb i europæisk og dansk historie indtil ca. 1550

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af dansk og europæisk histore fra oldtid til ca. 1550.

Indholdet af undervisningen relaterer sig i et vist omfang til undervisningen i modul 11: Ældre perioders historie før ca. 1550. Relationen mellem de to moduler udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Afvikling og indhold af undervisningen, samt forventningerne til den studerendes arbejdsindsats udfoldes ligeledes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Viden om (beskrivelse, sammenfatning og sammenligning af) væsentlige træk i europæisk og dansk historie indtil ca. 1550.

Færdigheder

  • Identificere og argumentere for centrale forandringer i historien før ca. 1550.
  • Identificere og argumentere for sammenhænge mellem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser.

Kompetencer

  • Uddrage det væsentlige af en tekst, og sammenfatte, diskutere og formidle en afgrænset litteraturmængde i en velstruktureret form.

Undervisningsform

Der udbydes et antal forelæsninger og evt. kollokvier, hvor særligt vigtige elementer kan diskuteres.

Ud over forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.

De mulige eksamensspørgsmål offentliggøres for de studerende ca. midtvejs i semesteret.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM10 Oversigtsforløb i europæisk og dansk historie indtil ca. 1550
Prøveform
Mundtlig
Individuel, mundtlig evaluering med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Spørgsmålet skal kunne besvares på grundlag af pensum. Efter udlevering af spørgsmål har den studerende 30 minutters forberedelse med henblik på fremlæggelse. Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter, inklusiv votering.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM10 Overview Course: Denmark and Europe until c. 1550
ModulkodeHISBA21M10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 750 sider.