M08 Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie ca. 1550–1900

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af Europas og Danmarks historie i perioden ca. 1550–1900.

Indholdet af undervisningen relaterer sig i et vist omfang til undervisningen i modul 9: Tidligt moderne periode ca. 1550-1900. Relationen mellem de to moduler udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Afvikling og indhold af undervisningen, samt forventningerne til den studerendes arbejdsindsats udfoldes ligeledes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Viden om (beskrivelse, sammenfatning og sammenligning af) væsentlige træk i periodens historie.

Færdigheder

  • Identificere og argumentere for centrale forandringer i historien i perioden ca. 1550–1900.
  • Identificere og argumentere for sammenhænge mellem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser.

Kompetencer

  • Uddrage det væsentlige af en tekst, og sammenfatte, diskutere og formidle pensumlitteraturen i en velstruktureret form.

Undervisningsform

Der tilbydes et antal forelæsninger og evt. kollokvier, hvor særlige elementer fra forelæsningerne diskuteres og analyseres.

Ud over forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.

De mulige eksamensspørgsmål offentliggøres for de studerende ca. midtvejs i semesteret.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM08 Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie ca. 1550–1900
Prøveform
Mundtlig
Individuel, mundtlig evaluering med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Spørgsmålet skal kunne besvares på grundlag af pensum. Efter udlevering af spørgsmål har den studerende 30 minutters forberedelse med henblik på fremlæggelse. Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter, inklusiv votering.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM08 Overview Course: Denmark and Europe c. 1550–1900
ModulkodeHISBA21M08
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 750 sider.