M04 Litteratur- og informationssøgning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende introduceres for litteratur- og informationssøgning og relevante digitale redskaber hertil.

Undervisningsforløbets afvikling og indhold, herunder kravene til den studerendes arbejdsindsats og opgaver udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

 • Digitaliseringens historie og betydning i det moderne samfund.
 • Digitaliseringens betydning for søgning og adgang til information og viden.
 • Relevante litteratur- og informationssøgningsstrategier, -metoder og -teknikker.
 • Forståelse for forskellige typer af viden og information.
 • Forståelse for offline og online informationskilder, samt hvor det er hensigtsmæssigt at søge ift. specifikke faglige opgaver.
 • Kendskab til relevante databaser til søgning og adgang, samt hvordan databasers opbygning og struktur påvirker søgestrategier og -resultater.

Færdigheder

 • Anvende og udføre relevante søgestrategier ift. specifikke faglige opgaver og vurdere resultatet heraf.
 • Vurdere og reflektere over proveniensen af fremfundet information og viden.
 • Anvende relevante digitale værktøjer til søgning, adgang, organisering samt citering af forskelligartede informationskilder samt leve op til krav om videnskabelighed i brug af information og viden.
 • Evaluere databaser og søgemaskiners anvendelighed ift. det emne der søges information om og litteratur til.
 • Argumentere for egne valg ud fra fagligt-akademiske standarder for, hvordan man sikrer sig et validt søgeresultat.

Kompetencer

 • Identificere informations- og vidensbehov ift. specifikke faglige problemstillinger.
 • Identificere, hvordan digitaliseringsprocesser påvirker søgning og adgang til viden.
 • Reflektere over egne behov for at udvikle kompetencer til digital informations- og litteratursøgning.
 • Reflektere kritisk over fremfundet information og viden.

Undervisningsform

Seminarer og workshops med tilknyttede øvelsesopgaver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM04 Litteratur- og informationssøgning
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Bedømmelsen bestået opnås ved fremmøde til mindst 80 % af undervisningen samt godkendelse af opgaver. De specifikke krav (dvs. de omtalte opgaver) for at kunne bestå ved aktiv deltagelse beskrives i semesterbeskrivelsen og formidles ved undervisningens start.

Re-eksamen: Individuel, 48 timers bunden, skriftlig opgave. Besvarelsen må ikke overskride 10 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM04 Literature and Information Search
ModulkodeHISBA21M04
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 500 sider.