M03 Introduktion til problemorienteret projektarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende introduceres for problemorienteret læring (PBL) samt projekt- og gruppearbejde.

Undervisningsforløbets afvikling og indhold, herunder kravene til den studerendes arbejdsindsats og opgaver udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Problemorienteret læring (PBL) og tilhørende arbejds- og læringsformer.
  • Styring og ledelse af projektarbejde på et grundlæggende niveau.
  • Gruppearbejde, roller og brug af vejleder.
  • Relevante digitale redskaber til brug ifm. PBL og projektarbejde.

Færdigheder

  • Anvende relevante redskaber på egne læringsprocesser.
  • Anvende metoder og redskaber til projektstyring og –ledelse.
  • Dokumentere, begrunde og afgrænse en problemformulering.

Kompetencer

  • Identificere egne læringsbehov og selvstændigt strukturere egen læring, både individuelt og ifm. gruppearbejde.
  • Selvstændigt indgå i læringssamarbejder med andre studerende.
  • Selvstændigt identificere og vurdere anvendeligheden af redskaber ifm. forskellige arbejds- og læringsformer.

Undervisningsform

Seminarer og workshops med tilknyttede øvelsesopgaver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM03 Introduktion til problemorienteret projektarbejde
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Bedømmelsen bestået opnås ved fremmøde til mindst 80 % af undervisningen samt godkendelse af opgaver. De specifikke krav for at kunne bestå ved aktiv deltagelse beskrives i semesterbeskrivelsen og formidles ved undervisningens start.

Re-eksamen: Individuel, 48 timers bunden, skriftlig opgave. Besvarelsen må ikke overskride 10 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM03 Introduction to Problem Based Project Work
ModulkodeHISBA21M03
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet