M01 Oversigtsforløb i globaliseringens historie

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af globaliseringens historie.

Undervisningen relaterer sig i et vist mål til undervisningen i modul 2: FNs Verdensmål og historie. Relationen mellem de to moduler udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Afvikling og indhold af undervisningen, samt forventningerne til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Demonstrere viden om hovedtræk af globaliseringens historie.

Færdigheder

  • Gøre rede for (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk af globaliseringens historie.
  • Identificere og argumentere for centrale forandringer i globaliseringens historie og for sammenhænge mellem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser.

Kompetencer

  • Uddrage det væsentlige af en tekst, og sammenfatte og formidle pensumlitteraturen i en velstruktureret form.

Undervisningsform

Der tilbydes forelæsninger og evt. kollokvier, hvor særlige elementer i pensum kan analyseres og fortolkes yderligere. Udover forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM01 Oversigtsforløb i globaliseringens historie
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM01 Global History and the History of Globalisation
ModulkodeHISBA21M01
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på 750 sider.