Skatteret I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have en forskningsbaseret viden om elementerne i den skattepligtige indkomst: indtægter, udgifter herunder afskrivninger, periodisering, beskatningen af kapitalgevinster samt tillige selskabers særlige skattemæssige problemstillinger og skatteberegningen for personer og selskaber.
 • Have viden om lovregler og praksis som sætter vedkommende i stand til at udarbejde selvangivelse for personer og selskaber med grundlæggende skattemæssige problemstillinger.
 • Hav viden, som sætter vedkommende i stand til at beskrive de skattemæssige konsekvenser af påtænkte dispositioner og derved producere et relevant beslutningsgrundlag for valg mellem alternativer i situationer, hvor skat er en afgørende faktor.
 • Kunne forstå og reflektere over grundlæggende principper inden for lovregler og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere, analysere og løse grundlæggende problemer i relation til selvangivelsens indtægts-, udgifts- og afskrivningsside samt periodiseringen af disse.
 • Kunne identificere, analysere og løse grundlæggende problemer i relation til kapitalgevinst beskatning.
 • Kunne identificere, analysere og løse problemer i relation til selskabers særlige problemstillinger.
 • Kunne beregne skatten for personer og selskaber.
 • Kunne vurdere om en dom kan bruges til løsning af en konkret problemstilling.
 • Kunne producere et efter skat beslutningsgrundlag i situationer, hvor skat er en afgørende faktor.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse skattemæssige problemstillinger inden for de ovennævnte områder ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.
 • Kunne indgå i samarbejde med specialister i andre funktioner i en virksomhed med henblik på løsning af skattemæssige problemer, som omfatter flere funktioner.
 • Kunne holde sig ajour med udvikling i regler og praksis inden for fagets temaområder.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkatteret I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelTax Law I
ModulkodeHDR_S2_M2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet