Strategisk ledelse og strategiprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på.

Strategisk ledelse beskæftiger sig med organisationers overordnede og langsigtede udvikling og har fokus på organisationen, omgivelserne og grænsedragningen herimellem samt på, hvordan organisationer skaber konkurrencemæssige fordele. Strategisk ledelse drejer sig om analyse, udvikling og implementering af organisationers forretningsstrategier, hvor organisationen forstås ud fra et interessentperspektiv.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne demonstrere en forskningsbaseret viden om en lang række klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser.
 • Kunne demonstrere en viden om en række af de økonomiske og organisatoriske teorier, som faget bygger på.
 • Kunne demonstrere viden om en række strategimodeller og strategibegreber samt om, hvordan disse indgår i udviklingen af strategier i en strategisk planlægningsproces.
 • Kunne demonstrere viden om, at strategier i praksis også kommer til verden via ikke intenderede handlinger og ’emergent’ processer.
 • Kunne forstå og reflektere over de muligheder fagets modeller, begreber og processer giver i forhold til forretningsmæssige og organisatoriske handlinger i en strategisk sammenhæng.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere centrale strategiske problemstillinger for organisationer og brancher.
 • Kunne anvende modeller, begreber og processer til gennem analyser at fremkomme med strategiske løsningsforslag på identificerede strategiske problemer.
 • Kunne forholde sig kritisk til virksomheders forretningsstrategier og fremkomme med forslag til ændringer.
 • Kunne se og forstå operationelle handlinger og initiativer i en strategisk sammenhæng dvs. i en overordnet, holistisk og langsigtet sammenhæng.
 • Kunne formidle strategiske problemstillinger i tilknytning til gennemførte strategiske analyser.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere og forstå virksomheders strategiske situation.
 • Kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse strategiske problemstillinger gennem anvendelse af fagets begreber, modeller, processer og perspektiver.
 • Kunne indgå i samarbejde med den øverste ledelse af en organisation med henblik på at løse strategiske problemstillinger for hele organisationen.
 • Kunne forstå og reflektere over strategisk ledelses og strategiprocessers teorier, metoder og praksis.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrategisk ledelse og strategiprocesser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategic Management and Strategy Processes
ModulkodeHDR_S1_M2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet