Videregående anvendt videnskabsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende har forud for dette modul et grundlæggende indblik i videnskabsteori. I modulet øges kompleksitetsniveauet derfor fra grundlæggende til avanceret, og den studerende undervises i flere og mere dybdegående videnskabsteoretiske begreber og paradigmer på et videregående niveau.

Der sættes i modulet fokus på, hvordan videnskabsteori påvirker udforskning og behandling af videnskabelige problemstillinger i praksis, herunder med fokus på sammenhæng mellem paradigmevalg, undersøgelsesdesign og specifikke undersøgelsesmetoder.

Modulet inkluderer endvidere en introduktion til etiske dimensioner af det at arbejde videnskabeligt i praksis inden for erhvervsøkonomi.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • videnskabsteoretiske begreber og videnskabelige paradigmer på et videregående niveau.
  • forholdet mellem videnskabsteori, undersøgelsesdesign og metoder.
  • relevante etiske dimensioner af det at arbejde videnskabeligt i praksis inden for erhvervsøkonomi.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at identificere og formulere en erhvervsøkonomisk problemstilling inden for modulets tema.
  • på et videregående videnskabsteoretisk grundlag at vælge og argumentere for et relevant projektdesign, herunder med overvejelser omkring og begrundelser for metodetilgang og inddragelse af teori og/eller empiri.
  • og kan reflektere over hvordan det valgte videnskabsteoretiske udgangspunkt har indvirkning på projektarbejdet og dets resultat fra problemformulering til konklusion samt perspektivering.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at designe systematiske metodiske tilgange til undersøgelse og behandling af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger.
  • at forene teori og praksis på akademisk vis med henblik på at undersøge og behandle centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger.
  • på et videregående niveau at foretage vurderinger og argumentere på et videnskabeligt grundlag med henblik på udvikling af ny viden.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende har deltaget aktivt i at udarbejde skriftligt materiale gennem modulet.

Prøver

Prøvens navnVideregående anvendt videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Applied Philosophy of Science
ModulkodeHDRED20213
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet