Modul 6: Smartnership forhandling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Forhandling er et psykologisk spil mellem enkeltpersoner. Man skal kende spillets regler for at være effektiv. Uheldigvis udvikler forhandlinger sig ofte negativt – til et slagsmål med vindere og tabere, et såkaldt nulsums spil.

En forhandler antager ofte, at hans modparts interesser er i modstrid med hans egne. Uenighed, konflikter, fastlåste situationer og ødelagte forbindelser bliver derefter resultatet.

Dette modul sigter efter at udvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer indenfor forhandling på en måde, så den studerende kan håndtere forhandlinger professionelt, og kunne identificere fordele og ulemper ved brug af forskellige forhandlingsteknikker i forskellige forhandlingssituationer.

World Economic Forum har fundet at forhandling er blandt de 10 vigtigste kompetence at mestre uanset jobfunktion og McKensey & Co har identificeret forhandling som én af de vigtigste citizen skills for fremtiden.

Modulet tager udgangspunkt i relevant viden omkring forhandling som disciplin samt praktiske forhandlingsråd og eksempler fra den virkelige verden underbygget med adfærdsøkonomisk teori. Modulets indhold er baseret på den prisbelønnede SMARTnership forhandlings strategi.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Have viden om teori og praksis inden for forhandling.
  • kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis inden for forhandling.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til opgaver relateret til forhandling.
  • Kunne vurdere teoretiske og praktiske forhandlingsproblemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
  • Kunne formidle forhandlingsmæssige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til opgaver relateret til forhandling.
  • Kunne vurdere teoretiske og praktiske forhandlingsproblemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
  • Kunne formidle forhandlingsmæssige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Undervisningsform

Modulet indeholder undervisning og opgaveløsning og foregår på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltage i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSmartnership forhandling
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Julie Christiansen
Tlf. 9940 8993
Mail: julie@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Jens Thøgersen
Tlf. 6163 8603 
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: Smartnership Negotiation
ModulkodeHDR-M6D22-23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet