Modul 3c: Strategisk salg og marketing

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende overblik over de mest centrale problemstillinger, udviklinger og teoridannelser indenfor virksomhedens interaktion med kunder. Fokus er på et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv.

Emnekredsen for modulet omfatter:

  • Markedsbeskrivelse og udvælgelse af målmarked
  • Udvikling af værditilbud
  • Markedskommunikation
  • Købsbeslutningsprocesser
  • Salgsledelse og personligt salg

Modulet er relevant for: 

  • Studerende med særlig interesse for og måske ønske om at gøre karriere inden for salg og marketing.
  • Studerende, der ønsker overblik over en vigtig forretningsgren som supplement til andre specialiseringer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have kendskab til centrale teoridannelser og moderne praksis inden for marketing og salg i et strategisk perspektiv.

Færdigheder

Den studerende skal kunne reflektere over området i sammenhæng med praktiske problemstillinger og i den forbindelse kunne anvise, vurdere og diskutere relevante handlingsalternativer.

Kompetencer

Den studerende skal have en grad af forståelse, der giver mulighed for selvstændigt at opsøge og anvende yderligere teoretisk viden og kritisk at udvælge og anvende viden til praktiske problemstillinger.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger, gruppearbejde, opgaveløsning og plenumdiskussioner. Undervisningen foregår på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises tre gange fra kl. 9-18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats, herunder læsning af pensum og egen refleksion.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 3c: Strategisk salg og marketing
Prøveform
Mundtlig
Nærmere detaljer om eksamen m.m. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Med visse hjælpemidler: Pensumbøger, undervisningsmaterialer og egne noter.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Charlotte Krull 
Tlf. 9940 8049
Mail: ck@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Lektor René Nesgaard Nielsen
Tlf. 9940 8241
Mail: rnn@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3c: Strategic Sales and Marketing
ModulkodeHDO-M3C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet