Modul 3a: HRM

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal grundlæggende gøre de studerende i stand til at forstå og arbejde med HRM. Dette inkluderer relevant seminarundervisning inden for humane ressourcer og Human Resource Management, kompetencer og kompetenceudvikling, strategi, samt magt og dialog i organisationer.

Læringsmål

Viden

  • Den studerende skal have viden om teori og praksis inden for HRM, herunder inden for humane ressourcer og Human Resource Management, kompetencer og kompetenceudvikling, strategi, samt magt og dialog i organisationer.
  • Den studerende skal kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis.

Færdigheder

  • Den studerende skal kunne identificere og skabe klarhed over centrale praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for HRM.
  • Den studerende skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt til en HRM relateret problemstilling.
  • Den studerende skal kunne anvende teori inden for HRM til at analysere en central praktisk problemstilling inden for HRM, samt begrunde valg af relevant videnskabelig forståelsesramme og evt. løsningstiltag.
  • Den studerende skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger, teori og evt. løsningstiltag.

Kompetencer

  • Gennem en reflekterende tilgang til forholdet mellem teori og praksis skal den studerende være i stand til at vurdere og anvende HRM relevant teori og forståelser samt reflektere over løsninger på problemstillinger indenfor HRM, samt være i stand til at formidle dette til relevante interessenter/målgrupper.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger, gruppearbejder, opgaveløsning og plenumdiskussioner. Undervisningen foregår på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 4 gange fra kl. 9-18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats, herunder i form af læsning af pensum og egen refleksion.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 3a: HRM
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen m.m. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede skriftlige arbejde, samt pensumbøger, undervisningsmaterialer og egne noter.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Charlotte Krull 
Tlf. 9940 8049
Mail: ck@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Lektor René Nesgaard Nielsen
Tlf. 9940 8241
Mail: rnn@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3a: HRM
ModulkodeHDO-M3A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet