Afgangsprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at sikre, at den studerende får en anvendelsesorienteret tilgang til udarbejdelse af sit Afgangsprojekt. Endvidere at den studerende skærper evnen til at opstille en projektplan, evnen til kritisk at vurdere projektets opbygning og prioritering samt evnen til nøgternt at efterkontrollere og følge op på det udarbejdede.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne demonstrere viden om regler, begreber, modeller og metoder, således at disse kan gengives på opfordring.
 • Kunne forstå og reflektere over regler, begreber, modeller og metoder på relevante problemer og opgaver, således at evnen til at analysere, udlede, afveje og bedømme handlingsalternativer fremgår.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Demonstrere evne til kritisk at analysere og reflektere over et andet projektarbejde ved opponering og fremkomme med overvejelser om mulige forbedringer samt alternativ metode- og teorianvendelse.
 • Demonstrere evne til at lede en meningsdannende dialog indenfor fagområdet.
 • Demonstrere at reglers, begrebers, modellers og metoders indhold, mening, forudsætning og tilblivelsesproces er opfattet.
  • Herunder skal den studerende kunne forholde sig kritisk til redskabers og metoders relevans og udsagnskraft.
 • Kunne argumentere for den anvendte metodik, empiri og teori ved forsvar.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Demonstrere evner til problemidentifikation, analyse og problemløsning gennem anvendelse af det gennem studiet tillærte begrebs-, teori- og modelapparat ved eksemplifikationer, fortolkninger og konstruktion af forretningsmæssige løsningsforslag.
 • Vise evne til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks forretningsmæssig problemstilling for en finansiel virksomhed, samt kunne drage selvstændige konklusioner på baggrund heraf, i Afgangsprojektet.
 • Demonstrere, at han/hun selvstændigt kan kombinere uddannelsens teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og formidle sammenhænge på et sikkert metodisk grundlag ved den tværfaglige eksamination.Den studerende skal kunne anvende teorier, metoder, og redskaber fra HD 2. del i Finansiel Rådgivnings obligatoriske moduler til at identificere, analysere, beskrive og behandle virkelige problemstillinger på eksemplarisk vis.
 • Den studerende skal kunne arbejde med komplekse problemer og udføre professionel praksis inden for HD 2. del i Finansiel Rådgivnings obligatoriske moduler i forskelligartede og tværfaglige samarbejdsrelationer, samt kunne organisere og lede dette arbejde i projektform på eksemplarisk vis.

Undervisningsform

De studerende organiserer selvstændigt arbejdet ved udarbejdelse af projektet. Oplysninger om vejledning m.m. findes på de studerendes Moodlerum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det kræver en betydelig arbejdsindsats at skrive afgangsprojektet og gå op til den endelige eksamen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAfgangsprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation, i digitalt eller trykt format til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Seniorrådgiver Lars Krull
Tlf. 9940 2705
Mail: krull@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelFinal Project
ModulkodeHDFR_S4_M1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet