Modul 4: Finansielle virksomheders produkter og services

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at skabe et fundament i finansielle virksomheders produkter og services, som er et af uddannelsens kerneområder.

Modulet har til formål at sikre et overblik og en forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder. Det er primært de mere komplekse privatkunder, men også håndværksvirksomheder og mindre virksomheder, der gøres til genstand for overvejelserne.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne redegøre for funktionerne i forskellige funktionsområder i en finansiel virksomhed og disse områders interaktion og placering i en finansiel virksomheds organisation.
 • Kunne redegøre for forskellige forretningsmodeller for finansielle virksomheder, deres omkostningsstruktur, deres risiko samt deres styrings- og ledelsesbehov.
 • Kunne demonstrere kendskab til handlemuligheder, når sikringsakter skal bringes i anvendelse.
 • Kunne reflektere over funktionernes, modellernes og handlemulighedernes forudsætninger og praktiske relevans.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne analysere behovet for en diversificeret produktportefølje samt kunne relatere dette behov til risikostyringen.
 • Kunne vurdere samt kunne vejlede fagfæller om konsekvenser for pengeinstituttets balance af kundens valg af investeringsalternativer.
 • Kunne vurdere forskellige forretningsmodellers forudsætninger og relevans i forskellige finansielle virksomheder.

Kompetencer

 • Kunne vurdere samspillet mellem virksomheden og kunderne ud fra kriterier som fx:
  • Kundetyper – livscyklus
  • Lånekategorier
  • Forskellige aktivtypers finansiering (f.eks. bolig/ejendom)
  • Opsparingsformer (med særlig henblik på pensionsøkonomi)
  • Garantier/forpligtelser
  • Pengeinstitutters produktrisici
  • Produktrentabilitet og – indtjening i pengeinstitutvirksomhed
  • Operationelle risici ved pengeinstitutvirksomhed
  • Sammenhænge i det danske finansielle system (f.eks. mellem bolig, renter, arbejdsløshed og landets økonomi).
 • Kunne vurdere behovet for forandringsberedskab for forskellige forretningsmodeller.
 • Kunne vurdere et forretningskoncept og dettes alternativer.
 • Kunne vurdere koordineringsbehovet ud fra behovene for forandring og tilpasning i en konkret virksomhed.
 • Selvstændigt kunne indgå i dialog med fagfæller og kunder om konsekvenser og muligheder i forbindelse med valg af investerings- og finansieringsalternativer.
 • Selvstændigt kunne identificere egne læringsbehov og beskrive foranstaltninger til at udfylde disse.
 • Den studerende skal kunne anvende modulets teorier, metoder, og redskaber til at identificere, analysere, beskrive og behandle virkelige problemstillinger.
 • Den studerende skal kunne arbejde med komplekse problemer og udføre professionel praksis relateret til modulets fagområde i samarbejde med fagfæller, samt kunne organisere og lede dette arbejde i projektform.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansielle virksomheders produkter og services
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet i Finansielle virksomheders produkter og services sammen-eksamineres med Modul 3: Styring af finansielle virksomheder.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation, i digitalt eller trykt format til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Charlotte Krull
Tlf. 9940 8049
Mail: ck@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Seniorrådgiver Lars Krull
Tlf. 9940 2705
Mail: krull@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4: Financial Products and Services
ModulkodeHDFR_M4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet