Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul handler om at skabe forståelse for og overblik over hvidvask- og terrorfunktionens/ den hvidvaskansvarliges baggrund, betydning , opgaver og ansvar, samt overordnet indblik i øvrige kontrolfunktioners opgaver og  ansvar  i  relation til hvidvask og terror.

Indhold:

 • Baggrunden for indførelse af regler på hvidvask - og terrorområdet
 • Historisk gennemgang af udviklingen i hvidvask og terror fra 1993 til i dag
 • Regelgrundlaget for hvidvask- og terrorfinansiering
 • Definition af begreberne hvidvask og terror
 • Organisatorisk forankring af kontrolfunktioner i relation til hvidvask og terror
 • Væsentlige begreber og pligter, bl.a.; 
  • risikobaseret tilgang
  • kundekendskabsprocedurer
  • undersøgelsespligt
  • noteringspligt
  • opbevaringspligt
  • indberetningspligt
 • Grænseflader og samarbejde med andre kontrolfunktioner, herunder compliance
 • Kommunikation og samarbejde med organisationen
 • Tilsynsmæssige forhold
 • Kompetencekrav /fit and proper krav
 • Persondata
 • Hvidvaskfunktionens opgaver og arbejdsmetoder

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have viden om teori, metode og praksis inden for hvidvask og terrorfinansiering relateret til hvidvask- og terrorfunktionen/ den hvidvaskansvarlige og overordnet kendskab til øvrige kontrolfunktioners opgaver og ansvar i relation til hvidvask og terror.
 • Kunne forstå og reflektere over betydningen af hvidvask- og terrorfunktionen/ den hvidvaskansvarlige, dennes opgaver og ansvar, teori, metode og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne formidle hvidvask- og terrorfunktionens/ den hvidvaskansvarliges metoder og redskaber og kunne redegøre for formålet hermed samt forankringen i organisationen.
 • Kunne anvende fagets indhold i analyser og praksis.

 • Kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for hvidvask- og terrorfinansiering.
 • Selvstændigt og professionelt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for hvidvask og terrorfinansiering.
 • Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende gennem kendskab til og forståelse af fagområdet er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden inden for hvidvask og terror efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger med væsentlig inddragelse af de studerende og opgaveløsning og foregår på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltage i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF)
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Julie Christiansen
Tlf. 9940 8993
Mail: julie@evu.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Jens Thøgersen
Tlf. 6163 8603 
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelAnti-Money Laundering (AML/CTF)
ModulkodeHD2_S3_M2F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet