Compliance

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul handler om at skabe forståelse for og overblik over compliancefunktionens baggrund, betydning og opgaver.

Indhold

 • Baggrunden for at indfører compliance i den finansielle sektor.
 • Historisk gennemgang af udviklingen i compliance fra indførelsen i november 2007 til i dag.
 • Regelgrundlaget for compliance og udviklingen heri.
 • Overordnet introduktion til begrebet compliance og formålet med compliance.
 • Organisatorisk forankring af compliance.
 • Det finansielle landskab i et risiko- og reguleringsperspektiv.
 • Grænsefladen mellem compliance og risk management.
 • Hvordan får compliancefunktionen organisationen med sig?
 • Compliancefunktionens opgaver og arbejdsmetoder.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået viden om praksis og anvendelse for så vidt angår compliancefunktionens begreber, metoder og modeller.
 • Kunne forstå og reflektere over betydningen af compliance samt formålet med funktionen.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne formidle compliancefunktionens opgaver og kunne redegøre for formålet med compliancefunktionen og dens forankring i organisationen.
 • Kunne anvende fagets indhold i analyser og praksis.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne indgå selvstændigt og professionelt i faglige og tværfaglige samarbejder om compliancefunktionen.
 • Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende, gennem kendskab til og forståelsen af compliancefunktionen, er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltage i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCompliance
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Julie Christiansen
Tlf. 9940 8993
Mail: julie@evu.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Jens Thøgersen
Tlf. 6163 8603 
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelCompliance
ModulkodeHD2_S3_M2E
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet