Projektledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Da meget arbejde organiseres i projektform er viden om projektarbejdsformen og evne til at organisere et projektarbejde af betydning. Formålet med projektmodulet er at skabe overblik over projektorganiseringsmuligheder samt forståelse af hensigtsmæssigheden af at lægge bestemte opgaver/processer over i en projektramme.

Forelæsninger med udgangspunkt i forskellige projektledelsesværktøjer og projektorganiseringsmetoder kombineret med gruppearbejde med udgangspunkt i cases samt arbejde med projektledelsestemaer. Ved fagets afslutning skal den studerende udarbejde et oplæg til en projektlederplan, der kan dokumentere en anvendelsesorienteret forståelse af et konkret projekt.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne redegøre for de overordnede principper for projektarbejde.
 • Kunne redegøre dels for forskellige modeller til styring af projekter, dels for forskellige måder at organisere projektgrupper, og endelig for hvilke mål et arbejdsdirektiv til projektledelsen skal fremme.
 • Kunne skelne mellem projektmål og projektprincipper samt kunne redegøre for og reflektere over projektprioriteringsopgaver samt principper for og indhold i projektstyring og projektledelse.
 • Kunne forstå og reflektere over fagets teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere et projekts risici og kunne redegøre for muligheder for at minimere disse.
 • Kunne identificere et implementeringsprojekt fra egen organisation samt kunne redegøre for projektets mål, midler og arbejdsform.
 • Kunne formidle projektledelsesmæssige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne opstille en projektplan for implementering af et nyt eller ændret produkt (i egen virksomhed).
 • herunder kunne vurdere projektets opbygning og prioritering, fremkomme med vurderinger af redskaber til efterkontrol og opfølgning, redegøre for hvilke dele af virksomheden, der skal inddrages ved implementeringen, samt hvilke medarbejderkompetencer der skal forstærkes eller udvikles.
 • Kunne demonstrere evne til at fungere som projektleder på et mindre projekt.
 • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden indenfor projektledelse efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektledelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Julie Christiansen
Tlf. 9940 8993
Mail: julie@evu.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Jens Thøgersen
Tlf. 6163 8603 
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management
ModulkodeHD2_S3_M2D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet