Forandringsledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal grundlæggende gøre de studerende i stand til at forstå og arbejde med forandringsledelse. Dette inkluderer relevant seminarundervisning inden for strategier for forandringsledelse og organisationsændring, samt gennemgang af og arbejde med forskellige forandringsmodeller.

Læringsmål

Viden

  • Den studerende skal have viden om teori og praksis inden for forandringsledelse, herunder inden for strategier for forandringsledelse og organisationsændring, samt forskellige forandringsmodeller.
  • Den studerende skal kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis.

Færdigheder

  • Den studerende skal kunne analysere forskellige forandringssituationer og -mål for herigennem at kunne vælge mellem fagområdets teorier, metoder og redskaber.
  • Den studerende skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde valg af relevante løsningsmodeller og evt. løsningstiltag.
  • Den studerende skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger, løsningsmodeller og evt. løsningstiltag, herunder i forhold til forandringens ofte mange forskellige interessenter.

Kompetencer

  • Gennem en reflekterende tilgang til forholdet mellem teori og praksis skal den studerende kunne bidrage med teoretisk viden og praktisk forståelse i umiddelbart simple såvel som komplekse udviklingsforløb og med en bredt funderet tilgang kunne lede eller aktivt deltage i forskellige typer forandringsprocesser.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger, gruppearbejder, opgaveløsning og plenumdiskussioner. Undervisningen foregår på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises tre gange fra kl. 9-18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats, herunder læsning af pensum og egen refleksion.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandringsledelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Nærmere detaljer om eksamen m.m. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Med visse hjælpemidler: Pensumbøger, undervisningsmaterialer og egne noter.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Charlotte Krull 
Tlf. 9940 8049
Mail: ck@evu.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Lektor René Nesgaard Nielsen
Tlf. 9940 8241
Mail: rnn@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelChange Management
ModulkodeHD2_S3_M2A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet