Air Transport Management

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet i air transport management sigter mod at forbedre beslutningskompetencen hos ledere, specialister, travel managers og medarbejdere indenfor luftfarts- og rejsesektoren.

Målet er igennem modulet at give deltagerne en grundlæggende forståelse for luftfartens indretning, samt en række af de samfundsmæssige faktorer, med afgørende betydning for luftfartens udvikling nationalt såvel som internationalt.

Modulet giver således indsigt i en række af de historiske, økonomiske, organisatoriske, ledelses-, styrings- og reguleringsmæssige faktorer, som er afgørende for systematisk og refleksivt at kunne forbedre egen ledelses- og arbejdspraksis inden for luftfarts- og rejsesektoren.

Som grundlag herfor giver modulet deltagerne en indføring til forskellige teorier og metoder fra air transport management såvel som den nye samfundsorienterede aeromobilitiesforskning. I forlængelse heraf præsenteres deltagerne også for forskellige tilgange, som kan understøtte og kvalificere egne beslutninger og praksisser, ligesom konkrete beslutningsstøtteværktøjer introduceres.

I modulet behandles følgende emner:

 • Luftfartens tilblivelse, faser og historie
 • Luftfartens samfundsmæssige rolle og betydning
 • Luftfartens reguleringsmæssige rammer
 • Erhvervsrejsendes adfærd og behov
 • Flyselskabernes forretningsmodeller
 • Lufthavnens rolle, management og governance
 • Transport geografiske teorier og tilgange
 • Beslutningsmodeller og beslutningsstøtte for luftfarten
 • Luftfartens foranderlighed, usikkerhed og risiko
 • Luftfartens klimaudfordringer
 • Fremtidens luftfart

Modulet er opbygget som forelæsninger suppleret med case analyser, opgaveløsninger og øvelser i grupper.   

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • have tilegnet sig viden om luftfartens historie, ledelse, organisering, økonomi, centrale aktører, regulering og passagernes behov.
 • have opnået basal viden om teori og metode inden for air transport management, aeromobilitets forskning og transportgeografien 
 • have fået kendskab til forskellige praksisser, fagligheder og tilgange, der kendetegner luftfarts- og rejsesektoren
 • kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis i relation til luftfarts- og rejsesektoren.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller og metodevalg i forhold egen ledelses- og arbejdspraksis.
 • kunne anvende viden om beslutningsstøtte og konkrete beslutningsstøtteværktøjer, som knytter sig til aeromobilitetsforskningen og air transport management
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller inden for air transport management til fagfæller såvel som ikke-specialister

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejds-sammenhænge inden for air transport management.
 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i forhold til luftfarts- og rejsesektoren og dens samarbejdspartnere.
 • være i stand til at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

Undervisningsform

Modulets undervisning, øvelser og eksamen forløber på dansk. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltagelse i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAir Transport Management
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelAir Transport Management
ModulkodeHD2-MX5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet