Bæredygtig turismeudvikling: Forandringer i virksomheder og destinationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bæredygtig turismeudvikling har som målsætning at bibringe den studerende teorier og metoder således at den studerende kan analysere de forskellige udfordringer og muligheder mht. bæredygtig turisme i deres organisation og lokale område, samt designe en strategi for inddragelse af forskellige stakeholders i udviklingsprocesser.

Faget behandler centraler aspekter af debatten om bæredygtig turisme og hvordan begrebet kan operationaliseres i praksis.

Centrale temaer er:

 • Hvad betyder bæredygtighed i en turisme og oplevelsesøkonomi kontekst?
 • Hvordan kan fremskridt mht. bæredygtighed måles?
 • Hvordan kan man som virksomhed sikre sig at gæsterne vil betale for mere bæredygtige løsninger?
 • Og hvordan kan offentlige og private aktører arbejde sammen om at skabe oplevelser og service, der er mere bæredygtige?

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • have viden om teori og praksis inden for bæredygtig turisme
 • kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis
 • skal have viden om forskellige indikatorer og målemetoder mht. bæredygtig turisme, betydningen af forskellige turismekontekster og forretningsmodeller, samt centrale stakeholders og strategier for påvirkning af disse

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor bæredygtig turisme
 • kunne begrunde og vælge relevante metoder og redskaber til at analysere centrale aspekter af bæredygtighed og turisme
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne designe en analyse af komplekse udfordringer for turismevirksomheder og destinationer
 • kunne identificere relevante stakeholders, deres indflydelse og påvirkning af bæredygtig turismeudvikling
 • kunne udvikle en strategi for effektiv inddragelse af stakeholdere, herunder lokalsamfund, i udviklingen af bæredygtig turisme i lokalområdet

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger, interaktive seminarer, gæsteoplæg, gruppeaktiviter, opgaveløsning og foregår på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltagelse i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtig turismeudvikling: Forandringer i virksomheder og destinationer
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Tourism Development: Changes in Companies and Destinations
ModulkodeHD2-MX3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet