Distanceledelse og ledelse af hybridt arbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul handler om hvordan man som leder navigerer i og leder den nye virkelighed, som er vokset frem, særligt efter pandemien.

Mange har fået øjnene op for de muligheder som hjemmearbejde giver, men også de udfordringer det giver at lede et team, som arbejder forskudt, eller at sikre en sammenhængskraft når medarbejderne i højere grad arbejder fra andre steder end kontoret. Modulet har fokus på at give indblik i de forskellige udfordringer og muligheder det hybride arbejdsliv fører med sig.

Modulet baserer sig på de seneste årtiers forskning på området, og ikke kun ”hvad vi lærte af pandemien”. Derved får den studerende et endnu bedre grundlag for at arbejde med distanceledelse og hybride arbejdsformer.

Gennem forelæsninger, cases og øvelser sætter undervisningen fokus på fordele, ulemper og håndteringsstrategier man som leder kan benytte skal at skabe mere effektiv ledelse når arbejdspladsen bliver endnu mere digital. Modulet har dels fokus på samarbejds- og mødeteknologier, samt på de systemiske konsekvenser af øget brug af teknologi.

INDHOLD

 • Distanceledelse og ledelse af hybride arbejdsformer
 • Håndtering af trivsel og udvikling i en digitaliseret hverdag
 • Ledelse af relationer og medarbejdere på tværs af sted, tid og organiseringer
 • Digitalisering af ledelse og brug af AI i ledelse
 • Disruption og digital Human Ressource Management

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået viden om praksis for distanceledelse og hybride arbejdsformer
 • Have indblik i centrale teorier, metoder og modeller for distancearbejde
 • Kunne forklare og reflektere over betydningen af aktuelle ledelsesudfordringer.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne analysere organisatoriske processer i forhold til distance- og teknologiudfordringer
 • Kunne identificere og planlægge opgaver i forhold til distancearbejde og dets organisatoriske forankring
 • Kunne anvende fagets indhold i analyser og praksis.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne indgå selvstændigt og professionelt i faglige og tværfaglige samarbejder om distancearbejde.
 • Kunne bringe sin viden om distanceledelse i spil i forhold til at udvikle hensigtsmæssige, teknologimedierede samarbejdsrelationer

Undervisningsform

Modulets undervisning, øvelser og eksamen forløber på dansk. En overvejende del af modulets litteratur vil være på engelsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltagelse i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDistanceledelse og ledelse af hybridt arbejde
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelDistance Management and Management of Hybrid Work
ModulkodeHD2-MX2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet