Tysk sprog og forretningskultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul styrker de studerendes færdigheder inden for tysk erhvervssprog og giver de studerende indblik i forretningskultur i de tysksprogede lande. Der arbejdes med mundtlige og skriftlige kommunikationssituationer inden for erhvervslivet (bl.a. forretningsmøde, mailkorrespondance, telefonsamtale og kontrakt). Derudover opnår de studerende viden om forskelle i dansk og tysk forretningskultur, fx forskelle i forretningsgange og omgangsformer.

I modulet arbejder de studerende med interkulturel forståelse, fx forståelse af kulturelt betingede konflikter og problemløsning ved inddragelse af autentiske cases og de studerendes egne erfaringer. Desuden træner de studerende mundtlig kommunikation og præsentationsteknik på tysk, herunder fagligt ordforråd, udtale og grammatik.  

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • have opnået viden om teori og praksis inden for tysk sprog og forretningskultur.
 • kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier inden for kulturforståelse og kulturel praksis i erhvervslivet i de tysksprogede lande.
 • have opnået viden om forskelle i dansk og tysk forretningskultur og erhvervspraksis.
 • have opnået viden om skriftlige og mundtlige genrer inden for erhvervslivet i de tysksprogede lande.
 • have opnået viden inden for tysk mundtlig erhvervsrelateret kommunikation og faglig præsentationsteknik.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne anvende teori og metode om kulturforståelse og kulturelle normer ift. tysk forretningskultur samt kunne omsætte interkulturel viden til praksis i dansk-tyske erhvervskontekster.
 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for interkulturel erhvervskultur samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller inden for dansk-tysk forretningskultur til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere.
 • kunne indgå i basal skriftlig og mundtlig erhvervsrelateret kommunikation.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i interkulturelle dansk-tyske erhvervssammenhænge.
 • selvstændigt kunne indgå i tysksproget fagligt og tværfagligt samarbejde med en erhvervsrettet tilgang.
 • kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk og tysk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltagelse i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk sprog og forretningskultur
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Den studerende kan medbringe synopsis.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Language and Business Culture
ModulkodeHD2-MX1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet