Forretningsudvikling og entreprenørskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

En forudsætning for at kunne realisere en forretningsidé er iværksætterens evne til at redegøre for sin idé overfor andre både skriftligt og mundtligt. Måderne man kan formidle sin forretningsidé på er mange.

I dette kursus anvendes forretningsplanen som redskab fordi den giver en ramme for at beskrive en lang række væsentlige aspekter i forretningen.

Der ses på forretningsplanen og dens elementer både som præsentationsredskab overfor potentielle interessenter samt som strategisk styringsværktøj for udvikling af forretningen.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Have viden om forretningsplaners grundelementer og form, herunder markedspotentiale, konkurrentsituation og positionering, dataindsamling og desk-research, kompetencer i organisationer, strategisk brug af immaterielle aktiver, forretningsmodeller, finansieringskilder, budgettering og risiko- samt scenarieanalyse.
  • Kunne forstå og reflektere over fagområdets teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne foretage en analyse af en forretningsidé
  • Kunne vurdere om der er grundlag for at realisere en forretningsidé, herunder bedst mulige kommercialiseringsform, markedspotentiale og forretningsmodel.
  • Kunne formidle forretningsplanen til en potentiel interessent (investor, kunde osv.)
  • Kunne anvende forretningsplanen som et internt strategisk styringsværktøj
  • Kunne argumentere for til- og fravalg af elementer i forretningsplanen.
  • Kunne argumentere for mest hensigtsmæssig kommercialiseringsform for en given forretningsidé.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Være i stand til at opstille en forretningsplan for en forretningsidé og derved varetage planlægningsfunktion i relation til fagområdets praksis.
  • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden indenfor fagområdet efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForretningsudvikling og entreprenørskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Præsentation af forretningsplan i digital eller trykt format.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Camilla Graff
Tlf.: 9940 2760
Mail: camillag@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Development and Entrepreneurship
ModulkodeHD1_S3_M2A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD 1. del
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet