Modul 2: Erhvervsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Erhvervsret skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et overblik over retssystemet samt et sådant kendskab til retsregler, at den studerende er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på både centrale og på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder.

De centrale temaer er:

 • Retssystemet, herunder bl.a. EU
 • Retskilder og juridisk metode
 • Virksomhedens erstatningsansvar
 • Virksomhedens aftaler
 • Virksomhedens køb og salg
 • Virksomhedens internationale kontrakter

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået et overblik over retssystemet ud fra et virksomhedsperspektiv.
 • Have opnået forståelse af de vigtigste anvendte teorier og metoder og kunne forstå og reflektere over erhvervets anvendelse heraf.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Redegøre for virksomheders retsstilling
 • Identificere erhvervsretlige problemstillinger i navnlig kontraktretten
 • Kunne vurdere virksomheders og personers retsstilling og identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler.
 • Kunne analysere og vurdere konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition.
 • Kunne syntetisere, formidle og præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne være i stand til at placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse på selvstændig vis.
 • Kunne identificere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på centrale erhvervsretlige områder.
 • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden inden for erhvervsret efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18.

Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsret
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.

Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Julie Christiansen
Tlf.: 9940 8993
Mail: julie@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 2: Business Law
ModulkodeHD1_NY_M2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD 1. del
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet