Modul 3: Samfundsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målsætningen med fagmodulet er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Fagmodulet dækker både mikro- og makroøkonomiske aspekter af samfundsøkonomien.

Makroøkonomidelen af Samfundsøkonomi har til formål at pointere vigtigheden for virksomhederne af at kende til den makroøkonomiske omverden – både hvad angår effekten af ændringer i forskellige udefrakommende størrelser (som f.eks. rente og løn), men også af effekterne af forskellige typer af økonomisk politiske indgreb (som f.eks. finans-, penge- og valutakurspolitik).

Mikroøkonomien i Samfundsøkonomi er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori. Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomien mere rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter.

De centrale temaer som indgår i Samfundsøkonomi er:

 • Makroøkonomiske variable og modeller
 • Indkomstdannelse, løn, priser og beskæftigelse
 • Rentedannelse og betalingsbalance
 • Økonomisk politik, herunder finans-, penge- og valutakurspolitik i den lille åbne økonomi ud fra et globalt perspektiv
 • Samfundsbeskrivende elementer i relation til den danske og den internationale økonomi, herunder arbejds- og kapitalmarked

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Skal have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for mikro- og makroøkonomi, samt forståelse af praksis og de vigtigste anvendte begreber, teorier, metoder samt modeller og kunne forstå mikro- og makroøkonomiens anvendelse af disse.
 • Kunne forstå og reflektere over fagets teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at: 

 • Kunne indsamle data til beskrivelse, analyse og vurdering af mikro- og makroøkonomiske problemstillinger.
 • Kunne identificere og analysere mikro- og makroøkonomiske problemstillinger med baggrund i en bevidst og velargumenteret opstilling af forudsætninger og brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller.
 • Kunne vurdere og formidle praksisnære mikro- og makroøkonomiske problemstillinger til samarbejdspartnere.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at: 

 • Den studerende skal kunne anvende modulets teorier, metoder, og redskaber til at identificere, analysere, beskrive og behandle virkelige problemstillinger.
 • Den studerende skal kunne arbejde med komplekse problemer og udføre professionel praksis relateret til modulets fagområde i samarbejde med fagfæller, samt kunne organisere og lede dette arbejde i projektform.
 • Skal kunne indgå i tværfaglige arbejdsprocesser og agere kvalificeret og træffe beslutninger i forhold til virksomheders rammebetingelser.
 • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden inden for fagområdet efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18.

Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation og noter, i digitalt eller trykt format til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Julie Christiansen
Tlf.: 9940 8993
Mail: julie@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3: Economics
ModulkodeHD1_M3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD 1. del
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet