Bachelorprojekt (Anvendt nanoteknologi)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet på NANO5

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal give den studerende praktisk erfaring med nanoteknologiske produktionsmetoder samt potentielle nanoteknologiske produkter.

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne anvende nanoteknologiske metoder til produktion af potentielle nanoprodukter
 • Kunne forstå at opsætte en business case for en nanoteknologisk produktionsmetode eller et potentiel produkt.
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til projektets tema

Færdigheder

 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen.
 • Skal kunne redegøre for nanoteknologiens anvendelser og begrænsninger
 • Skal kunne redegøre for hvordan man inddrager af videnskabsteoretiske og etiske aspekter
 • Kunne lave en cost-benefit analyse på for en nanoteknologisk produktionsmetode eller et potentiel produkt.

Kompetencer

 • som opnås, skal udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af metoder til produktion af potentielle nanoprodukter og til anvendelse af nanoteknologi som løsning på teknologiske problemer. Den studerende vil opnå forståelse for vejen fra idé til produktion.
 • Have opnået evne til at kunne vurdere basale økonomiske forhold ved udvikling og idriftsættelse af en nanoteknologisk produktionsmetode eller et potentiel produkt.
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Projekt med vejledning. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Anvendt nanoteknologi)
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig prøve, gruppe eksamen baseret på fremlæggelse og projektrapport, med individuel bedømmelse.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project (Applied Nanotechnology)
ModulkodeF-NAN-B6-2A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet