Mikrobiologi –Workshop

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet generel kemi og uorganisk kemi, organisk kemi og mikrobiologi (følges sideløbende) eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå praktisk erfaring med klassisk mikrobiologi og klasse 1 Laboratorie sikkerhed.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om mikrobiologiske arbejdsteknikker og grundlægende mikrobiologisk metoder i laboratorium
  • Skal have kendskab til generel laboratorie sikkerhed
  • Skal have kendskab til kemikalie håndtering og sikkerhed
  • Skal have kendskab til aparatteknik og sikkerhed

Færdigheder

  • Skal forstå og anvende sikkerhedsregler in forhold til kemikalie håndering og mikrobiologisk arbejd i GMO klasse 1 laboratorier.
  • Skal forstå og anvende mikrobiologiske arbejdsteknikker og grundlægende mikrobiologisk metoder i laboratorium

Kompetencer

Kompetencerne som opnås, skal udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder indenfor mikrobiologi. Den studerende skal ud fra givne forudsætninger kunne arbejde sikkert og selvstændigt i et mikrobiologisk og GMO klasse 1 laboratorie.

Undervisningsform

Eksperimentelle laboratorieøvelser suppleret med forelæsninger.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikrobiologi –Workshop
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Intern Løbende. Prøven udgøres af aktiv deltagelse i kurset og kan yder-ligere baseres på afleverede rapporter.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicrobiology - Workshop
ModulkodeF-NAN-B3-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet