Fabrikation og karakterisering af nanostrukturerede materialer - Nanofabrikationsmetoder (P0)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Nanoteknologi handler om at fremstille, karakterisere og anvende nanostrukturerede materialer. Ved at kontrollere materialers struktur på nanoskala kan man konstruere nye materialer med unikke egenskaber, som fx kan anvendes indenfor kommunikation, datalagring, katalyse eller medicin. Det er derfor en vigtig del af nanoteknologistudiet at have kendskab til de forskellige måder, hvorpå nanonostrukturerede materialer kan fremstilles. De studerende præsenteres gennem nogle introduk-tions forelæsninger til forskellige nanofabrikationsmetoder og vælger i samarbejde med vejlederen en metode som gruppen vil fokusere på. Indenfor den valgte nanofabrikationsmetode vælges en eller flere vinkler for problembearbejdningen.

Læringsmål

Viden

• Skal have kendskab til enkelte elementære begreber inden for fremstillingen af nanostrukturerede materialer
• Skal have et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse og samarbejde med vejleder

Færdigheder

• Skal kunne definere projektarbejdets mål og kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
• Skal kunne beskrive og analysere en eller flere projektvinkler
• Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

• Skal kunne reflektere over den problemorienterede og projektor-ganiserede studieform og arbejdsprocessen
• Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
• Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
• Skal kunne reflektere over måder at formidle information til an-dre (skriftligt, mundtligt og grafisk)

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning og supplerende forelæsninger
vedrørende projektarbejde, rapportskrivning, samt fysiske og
bioteknologiske nanofabrikationsmetoder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFabrikation og karakterisering af nanostrukturerede materialer - Nanofabrikationsmetoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFabrication and Characterisation of Nanostructured Materials - Nanofabrication Methods
ModulkodeF-NAN-B1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet