Computeralgebra

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Lineær algebra med anvendelser, Algebra 1 og Algebra 2.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • kender til algoritmer til hurtig multiplikation af tal og polynomier, herunder FFT
 • kan beskrive og analysere EEA (udvidet Euklids algoritme) til beregning og beskrivelse af største fælles divisor
 • har viden om modulær aritmetik og flere anvendelser
 • kender til metoder til faktorisering af tal og/eller polynomier samt anvendelser
 • kender til væsentlige datastrukturer for polynomier, endelige legemer mv.
 • har viden om et avanceret emne, for eksempel teorien om og anvendelser af Gröbner baser eller ubestemt integration eller ubestemt summation

Færdigheder

 • kan udnytte grafiske faciliteter i et computer-algebra-system
 • kan implementere simple algoritmer og beregninger i et computer-algebrasystem
 • kan simplificere og transformere matematiske strukturer ved hjælp af et computeralgebra-system
 • kan analysere beregningsmæssig kompleksitet for simple algoritmer

Kompetencer

 • kan i simple tilfælde afgøre anvendelighed af et computer-algebrasystem til løsning/løsbarhed af et konkret matematisk problem
 • kan implementere og interpretere simple algoritmer til læsning af matematiske problemer
 • er i stand til at formidle opnået viden og færdigheder til et på forhånd fastlagt publikum
 • kan forholde sig kritisk til anvendelse af computer-algebra-systemer i formidling af matematiske stofområder

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.
 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnComputeralgebra
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve, eller løbende evaluering.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis kurset følges i en kandidatstudieordning, skal den studerende opfylde ekstra kompetencemål.

Fakta om modulet

Engelsk titelComputeralgebra
ModulkodeF-MAT-B5-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet