Statistisk inferens for lineære modeller

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om, hvilke trin, der indgår i en statistisk analyse
 • skal kende til den eksponentielle familie af fordelinger
 • har viden om generaliserede lineære modeller, især lineære normale modeller
 • har viden om estimation, herunder maksimum likelihood estimation
 • har viden om statistisk inferens, herunder hypotesetest
 • skal kende til eksempler på modelkontrol
 • skal have kendskab til relevant statistisk software

Færdigheder

 • kan, vha. relevant statistisk software, udføre en statistisk analyse af et datasæt med udgangspunkt i en given generaliseret lineær model, herunder estimation, modelkontrol, hypotesetest og fortolkning
 • kan redegøre for de matematiske egenskaber for en given generaliseret lineær model

Kompetencer

 • kan tilegne sig supplerende viden og færdigheder inden for kursets emneområde
 • kan formulere sig korrekt i statistiske og sandsynlighedsmæssige termer
 • har kendskab til videnskabsteoretiske argumenter som ligger til grund for formuleringen og test af videnskabelige hypoteser indenfor statistisk inferens

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistisk inferens for lineære modeller
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis kurset følges i en kandidatstudieordning, skal den studerende opfylde ekstra kompetencemål.

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistical Inference for Linear Models
ModulkodeF-MAT-B5-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet