Matematikkens fagdidaktik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • redegøre for centrale kognitive teorier og modeller for læring af gymnasial matematik 
  • redegøre for og diskutere faglig og fagdidaktisk brug af IKT-værktøjer i matematikundervisningen
  • redegøre for vanskelige områder og kognitive forhindringer for gymnasieelevers læring af matematik
  • redegøre for forskellige metoder til undervisningsplanlægning, herunder for både særligt stærke og svage gymnasieelever
  • redegøre for og diskutere forskellige metoder til formativ og summativ evaluering
  • redegøre for sammenhænge mellem matematikken i folkeskolens sidste år, gymnasiets matematik og matematik på videregående uddannelser

Færdigheder

  • planlægge, begrunde og diskutere undervisningssekvenser i matematik
  • evaluere undervisningssekvenser i matematik

Kompetencer

  • diskutere og reflektere over fagdidaktiske begrundelser for undervisningsplanlægning og -evaluering i matematik for forskellige elevtyper, herunder brug af IKT
  • sætte sig ind i relevant ny fagdidaktisk litteratur på egen hånd

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematikkens fagdidaktik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Didactics of Mathematics
ModulkodeF-MAT-B4-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet