Sandsynlighedsregning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Analyse 1 og Lineær algebra med anvendelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om grundlæggende begreber og metoder i sandsynlighedsregning
 • har viden om sandsynlighedsbegrebet, herunder betinget sandsynlighed og uafhængighed
 • har viden om en- og flerdimensionale stokastiske variable, herunder momenter og korrelation
 • har viden om betingede fordelinger, herunder betinget middelværdi og betinget varians
 • har viden om vigtige diskrete og kontinuerte fordelinger samt anvendelser af disse
 • har viden om stokastisk simulering
 • har viden om elementære stokastiske processer: Poissonprocesser og Markovkæder
 • har viden om sandsynlighedsregningens historie og videnskabsteoretiske udvikling

Færdigheder

 • kan opstille og anvende sandsynlighedsteoretiske modeller på afgrænsede problemer
 • kan redegøre for teorien bag de anvendte modeller

Kompetencer

 • kan vurdere anvendelsesmuligheder for sandsynlighedsregning
 • kan tilegne sig supplerende viden og færdigheder inden for kursets emneområde

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSandsynlighedsregning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis kurset følges i en kandidatstudieordning, skal den studerende opfylde ekstra kompetencemål.

Fakta om modulet

Engelsk titelProbability Theory
ModulkodeF-MAT-B4-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet