Introduktion til matematiske metoder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulet Calculus.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at give en introduktion til flere forskellige metoder i matematik, herunder også samspillet med matematiske modeller i økonomi.

Læringsmål

Viden

 • har viden om mængder, følger og funktioner
 • har viden om forskellige bevisteknikker, herunder induktion
 • har viden om matematisk præcise definitioner af konvergens af reelle talfølger og rækker
 • har viden om matematiske præcise definitioner af grænseværdibegrebet samt kontinuitet og differentiabilitet for reelle funktioner af en variabel
 • har viden om den matematiske præcise definition af partielle afledede for funktioner af to eller flere variable
 • har viden om fortolknin gaf de partielle afledede for funktioner af to eller flere variable
 • har viden om sammenhængen mellem partielle afledede og elasticitet
 • har viden om simpel matematisk modellering inden for matematisk økonomi

Færdigheder

 • kan opstille og anvende matematisk præcise beviser
 • kan gennemføre matematiske præcise beviser
 • kan anvende metoder til at afgøre kontinuitet og differentiabilitet for reelle funktioner af en variabel
 • kan anvende metoder til at afgøre konvergens og divergens af reelle talfølger og rækker
 • kan løse simple ekstremumsproblemer

Kompetencer

 • skal udvikle og styrke sin evne til at kunne give en korrekt og præcis og matematisk fremstilling
 • kan gøre rede for anvendelse af simple matematiske metoder til løsning af konkrete økonomiske problemer

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til matematiske metoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Mathematical Methods (IMAT)
ModulkodeF-MAT-B2-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i biologi
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet